Jobb og videre studier (2022–2025)

Jobbmuligheter

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk hos forsyningsbaser, leverandørindustri og handelsbedrifter, oljeselskapers driftskontor, engineeringsselskapers avdelinger for logistikk-/planlegging, samt hos leverandører av transport og logistikktjenester.
Langs hele kysten er det etablert en rekke forsyningsbaser. Disse har behov for kompetanse innen logistikk som tar særlig hensyn til de behovene som denne næringen har.

Med en bachelorgrad i petroleumslogistikk vil du kunne jobbe med:

  • Komplekse logistikkoperasjoner forbundet med olje og gass

  • Oppdragsleder eller medarbeider i prosjekter

  • Forhandling og innkjøp av varer og tjenester

  • Utvikling av leverandørkjeder

  • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold

  • Innkjøp av logistikkfunksjoner og -tjenester

  • Offentlig forvaltning knyttet til logistikk

  • Helse, miljø og sikkerhet

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre studier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens egne mastergradsstudium i logistikk - Msc in Logistics og MSc in Petroleum Logistics. Opptak til mastergradsstudier har ofte krav til karakternivå..

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 04:36:53