Hva lærer du? (2019)

Grad/tittel ved bestått studium

Praksisveiledning

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført utdanningen skal: 

  • kunne anvende sentrale veilednings- og vurderingsprinsipper, veiledningsbegreper og metoder i veiledning av studenter

  • mestre grunnleggende ferdigheter i veiledning og vurdering av studenter i praksis

  • reflektere over sin veiledning og utvikle en teori for denne

  • ha kjennskap til de rammer og planer som ligger til grunn for studentenes praksisstudier

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2020 04:37:05