Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om å være veileder i praksisstudier for studenter ved Høgskolen i Molde.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2019 15:32:57