Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om å være veileder i praksisstudier for sykepleier- eller vernepleierstudenter ved Høgskolen i Molde.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2021 04:35:42