Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om å være veileder i praksisstudier for studenter ved Høgskolen i Molde.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. nov. 2019 06:32:59