Oppbygging og gjennomføring (2023)

Informasjon om studiet

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter. 

Studieutgifter:

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift for ett semester. I tillegg må deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur mv.

Studiesamlinger 2023 (alle i Molde):

  • 1. samling:26, 27. og 30. januar 2023

  • 2. samling: 20. og 21. mars 2023

  • 3. samling: 11. og 12. september 2023

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp i tre trinn der hvert trinn starter med en undervisningssamling. Samlingene er organisert over tre samlinger på henholdsvis tre, to og to dager. Alle samlingene er obligatoriske og er i Molde. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen.

Organisering og læringsformer

Organisering – arbeidskrav - eksamen

Studiet består av tre samlinger og går over ett år. Samlingene er på henholdsvis tre, to og to

dager. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en

hjemmeeksamen.

Studiesamlinger 2023 (alle i Molde):

  • 1. samling:26, 27. og 30. januar 2023

  • 2. samling: 20. og 21. mars 2023

  • 3. samling: 11. og 12. september 2023

Vurdering

To individuelle skriftlige arbeidskrav og en indivivuell hjemmeeksamen.

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studiemodell

Vår 2023

Videreutdanning i praksisveiledning

Høst 2023

Videreutdanning i praksisveiledning

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2022 04:38:03