Oppbygging og gjennomføring (2021)

Informasjon om studiet

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter. 

 

Studieutgifter

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift for ett semester. I tillegg må deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur mv.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp i tre trinn der hvert trinn starter med en undervisningssamling. Samlingene er organisert over tre samlinger på henholdsvis tre, to og to dager. Alle samlingene er obligatoriske og er i Molde. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen.

Organisering og læringsformer

Organisering – arbeidskrav - eksamen

Studiet består av tre samlinger og går over ett år. Samlingene er på henholdsvis tre, to og to

dager. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en

hjemmeeksamen.

Studiesamlinger (alle i Molde):

1. samling:29. januar, 1. og 2. februar 2021

2. samling: 22. og 23. mars 2021

3. samling: 13. og 14. september 2021

Vurdering

To individuelle skriftlige arbeidskrav og en indivivuell hjemmeeksamen.

Studiemodell

Vår 2021

Videreutdanning i praksisveiledning

Høst 2021

Videreutdanning i praksisveiledning

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 04:37:28