Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag. I tillegg må du enten fungere som veileder, eller ha gjort avtale om å være veileder i praksisstudier for studenter ved Høgskolen i Molde.

For å dokumenter veilederrolle eller avtale om veilederrolle kan du bruke dette skjemaet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2022 04:38:03