Stipendordning

Arbeidsgiver kan på visse vilkår, søke høgskolen om stipend på inntill kr 15.000/student.

 1. Studenter som blir tatt opp på videreutdanningen våren 2019 kan innvilges et stipend på inntil kr. 15.000 pr. student, finansiert av høgskolens budsjettpost “praksisveiledningsmidler”. Stipendordningen er begrenset til maksimalt 30 studenter.
 2. Stipendet utbetales til studentens arbeidsgiver etter at det er inngått en avtale med høgskolen, der arbeidsgiver godkjenner de vilkår som er skissert nedenfor (punkt 4).
 3. Høgskolen forplikter seg til å gjennomføre studietilbudet i samsvar med godkjent studieplan. Dette innebærer tre teorisamlinger (3 + 2 + 2 dager) i Molde i løpet av studietiden og tilrettelegging for at studentene får nødvendig oppfølging i forbindelse med arbeidskravene. Studietilbudet er gratis, men studentene må betale lovbestemt semesteravgift og kjøpe nødvendig pensumlitteratur. 
 4. Arbeidsgiver forplikter seg til å benytte stipendet slik at studenten
  • får permisjon med lønn for å delta på teorisamlingene
  • får permisjon med lønn i minst fire studiedager i løpet av studietiden (en fridag til hver av de to første arbeidskravene og to fridager knyttet til hjemmeeksamen)
  • får dekket utgiftene til semesteravgift på totalt pt. kr 745 ,-
  • får dekket utgiftene til pensumlitteratur
 5. Studenten forplikter seg til å delta på teorisamlingene i Molde samt til å levere inn arbeidskravene og hjemmeeksamen innenfor fastsatt innleveringsfrist.

 

Publisert 21. okt. 2018 19:28 - Sist endret 3. des. 2018 11:13