Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 17%
Studiested:
Molde
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad

Studieplan for Videreutdanning i praksisveiledning (2020)

Informasjon om studiet

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter. 

 

Studieutgifter

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift for ett semester. I tillegg må deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur mv.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført utdanningen skal: 

  • kunne anvende sentrale veilednings- og vurderingsprinsipper, veiledningsbegreper og metoder i veiledning av studenter

  • mestre grunnleggende ferdigheter i veiledning og vurdering av studenter i praksis

  • reflektere over sin veiledning og utvikle en teori for denne

  • ha kjennskap til de rammer og planer som ligger til grunn for studentenes praksisstudier

Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag pluss.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp i tre trinn der hvert trinn starter med en undervisningssamling. Samlingene er organisert over tre samlinger på henholdsvis tre, to og to dager. Alle samlingene er obligatoriske og er i Molde. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen.

Organisering og læringsformer

Forelsninger

Øvelser i mindre grupper

Vurdering

To individuelle skriftlige arbeidskrav og en indivivuell hjemmeeksamen.

Studiemodell

Vår 2020

Videreutdanning i praksisveiledning

Høst 2020

Videreutdanning i praksisveiledning

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. feb. 2020 09:48:57