Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2018
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad

Studiet har ikke opptak i 2019.  Neste opptak har søknadsfrist 15. april 2020.

Programmets innhold

Studiet er organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre). Studiet er inndelt i en basisdel (30 studiepoeng) og en fordypningsdel i psykososialt arbeid (30 studiepoeng). Studiet har til sammen 11 ukesamlinger over fire semestre. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester med unntak av tredje semester som har to ukesamlinger. I tredje semester gjennomfører studentene syv ukers klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper som møtes fem ganger hvert semester.

Høsten 2018 vil det være samlinger i uke 35, 40 og 48.