Jobb og videre studier (2020–2022)

Jobbmuligheter

Videreutdanningen kvalifiserer for arbeid innen både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Videre studier

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kan inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde eller gjennomføres som egen selvstendig utdanning.

Deltid:
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, master del 1 (60 studiepoeng) over 2 år. Det gis egen karakterutskrift etter fullført videreutdanning. Dersom en søker har karakter C i snitt, eller høyere, fra Bachelor-utdanningen, vil en ved opptak til videreutdanningen også være kvalifisert til andre del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag, del 2 (60 studiepoeng). Dersom dette kravet ikke er innfridd ved opptak til videreutdanningen, vil kravet for opptak til del 2 i mastergradstudiet forutsette et karakterkrav på gjennomsnitt C, eller bedre, fra videreutdanningen samt karakter C, eller bedre, på fordypningsoppgaven.

For informasjon om master del 2, se http://www.himolde.no/Studier/Masterihelseogsosialfag/Sider/side.aspx

Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:54