Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag (sosialt arbeid, sykepleie, fysioterapi, barnevern, vernepleie) og ett års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Andre krav/forutsetninger

  • Det er krav om at du leverer politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre klinisk undervisning og praksis.
    Politiattest (HiMolde kvalitetsystem)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 21:33:39