Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er tverrfaglig og tverretatlig. Studiet retter seg i hovedsak mot helse- og sosialfaglig og pedagogisk høyskoleutdannede, og andre med høyskole- eller høyere universitetsutdannelse, med relevante arbeidsoppgaver. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele spekteret av yrkesgrupper som møter barn eller unge i sin hverdag. Eksempel: Ansatte i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helse- og sosial tjenester, barnevernet, NAV, kriminalomsorgen, politietat og kultur- og fritidstilbud.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:55