Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er tverrfaglig og tverretatlig. Studiet retter seg i hovedsak mot helse- og sosialfaglig og pedagogisk høyskoleutdannede og andre med høyskole- eller høyere universitetsutdannelse med relevante arbeidsforhold. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spekteret av yrkesgrupper som møter barn eller unge i sin hverdag.Eksempel: Ansatte i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helse- og sosial tjenester, barnevernet, kriminalomsorgen, politietat og kultur-og fritidstilbud.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:16