Introduksjonsoppgave

Det kan skrives bøker om et menneskes liv. Knausgård har klart det med suksess. Fire forfattere kan intervjue det samme mennesket,- og ende med svært ulike noveller. Hvilken av dem er sann? Alle?

Men hva om fire barnevernsarbeidere uavhengig av hverandre skulle finne ut av en families situasjon? Hva av alt i en families liv ville de velge ut og lage en fortelling (sak) av? Hvilken fortelling ville være den riktige?

Alt vi forteller blir fortalt en kontekst, og med en hensikt. Innholdet i fortellingen må tolkes på den bakgrunnen. Hver enkelt fortelling en fagperson lager om en klient, påvirkes av hvor de har møttes, hvor ofte de har møttes, med hvilken hensikt de har møttes og barnevernsarbeiderens forforståelse.

Hvilken kunnskap vi har valgt ut, og hvordan vi stiller den sammen, påvirker hvilke tiltak vi tenker oss for den klienten. La oss gjøre et lite eksperiment.

Se gjennom videoen under. Bruk noen minutter på spørsmålene:

  • Hva kan ha gjort at tredjeklassingen Line viser en slik atferd?
  • Hvilke tiltak kan du tenke deg å sette i verk for Line og familien?

 

Noter ned stikkordene dine...

Nå kan du se på det neste videoklippet:

 

Tenk gjennom:

  • Hva skiller denne historien fra den forrige?
  • Hvilke tiltak kunne du tenke den ut fra denne historien?

Det er svært viktig at vi som jobber forebyggende og behandlende for barn og unge får gode relasjoner til barnet,- og til familien. Det gir oss gode historier som kan veksles inn i effektivt endringsarbeid. Hvordan gjør vi det?

Blir du student hos oss treffer du Helene og Tore. Begge har lang klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge. Og de har enda ikke sluttet å undre seg over om hjelpearbeidet kan organiseres og gjøres på nye og bedre måter.

I det siste videoklippet tenker vi høyt om eksemplene over. Blir du student hos oss kan vi sammen finne fram til ny kunnskap, og leite etter nye måter å forstå og løse barns vansker på.  

Publisert 21. okt. 2018 19:52 - Sist endret 21. okt. 2018 19:55