Jobb og videre studier (2020–2022)

Jobbmuligheter

Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spekteret av yrkesgrupper som møter barn og unge i sin hverdag. Eksempler: Ansatte i skole, barnehage, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud

Videre studier

Dersom en søker har karakter C i snitt, eller høyere, fra Bachelor-utdanningen, vil en ved opptak til videreutdanningen også være kvalifisert til andre del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag, del 2 (60 studiepoeng). Dersom dette kravet ikke er innfridd ved opptak til videreutdanningen, vil kravet for opptak til del 2 i mastergradstudiet forutsette et karakterkrav på gjennomsnitt C, eller bedre, fra videreutdanningen samt karakter C, eller bedre, på fordypningsoppgaven.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:55