Jobb og videre studier (2018–2020)

Jobbmuligheter

Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spekteret av yrkesgrupper som møter barn og unge i sin hverdag. Eksempler: Ansatte i skole, barnehage, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud

Videre studier

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge kan gjennomføres som egen, selvstendige utdanning eller inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.

 

Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre masterstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:16