Opptak

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi. Det kreves at nåværende stilling er knyttet til barne- og ungdomsarbeid i minimum 50 %.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Det er utarbeidet egne opptaksregler, og herunder retningslinjer for vurdering av realkompetanse.

Andre krav/forutsetninger

Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge nettforelesninger og følge opp studiene gjennom læringsplattformen Canvas.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 04:42:21