Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi. Annen tilsvarende 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning kan vurderes.

Det kreves at nåværende stilling er knyttet til barne- og ungdomsarbeid med minimum 50 %.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:16