Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2023
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år
Åpner for søking:
1. februar 2023
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2023

Programmets innhold

Masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse tar som utgangspunkt at verden for de fleste, også beslutningstakere i næringsliv og forvaltning, i dag oppleves som kompleks og foranderlig. Både politikk, økonomi og kultur er i dag gjenstand for internasjonalisering. Dagens menneske blir gjennom moderne medier, IKT, nye reisemuligheter og en økt pluralisme i livs- og verdensanskuelser knyttet tettere til en global verden på en slik måte at det også får betydning for egne lokale valg og beslutninger. Makro og mikro er kommet nærmere hverandre, og behovet for å forstå det lokale i lys av det globale og vice versa er dermed stort. Dette betyr at det blir viktig å forstå ledelse i organisasjoner i lys av de måtene samfunnet endres på. Samtidig framstår dagens kunnskapssamfunn som stadig mer fragmentert og spesialisert. På spesialiserte fag- og kunnskapsfelt øker ekspertisen på bekostning av en forståelse av helheten. Økt kunnskap kan paradoksalt nok føre til større kompleksitet og mindre oversikt og forståelse. Derfor prøver dette studiet å dyrke fram evnen til å se helheter. Studiet har som mål å gi studentene forståelse for sammenhenger mellom endringer på samfunns-, organisasjons- og individnivå, og bygger på innsikter fra flere fagtradisjoner som organisasjonsteori, statsvitenskap, økonomi, sosiologi og historie.

For studenter med bachelor i økonomi og administrasjon kan masterstudiet gi tittelen siviløkonom