Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Masterstudiet er for deg som allerede er, eller har ambisjoner om å arbeide som leder, mellomleder, rådgiver eller konsulent. Studiet kvalifiserer til å utføre avanserte analyser og utredninger innen offentlig forvaltning, privat næringsliv, frivillige organisasjoner m.m. Studiet gir også kompetanse til stillinger innen undervisning og forskning.

Ideen bak studiet er at lederutfordringer må sees i sammenheng med de endringene som skjer i samfunnet og i organisasjoner. Studiet skal gi deg bedre analytiske verktøy til å forstå slike endringer. Det er et mål at denne kompetansen skal kunne brukes konstruktivt i forbindelse med faktiske endringsprosesser. Studiet passer for studenter med bachelorgrad i økonomisk-administrative eller samfunnsfaglige studier eller tilsvarende og for ansatte i organisasjoner med ønske om å utvikle kompetanse rettet mot rådgivning og ledelse, gittfaglige eller realfaglige forutsetninger som tilsvarer bachelornivå innenfor det aktuelle fagfeltet.
Høgskolens bredde og faglige tyngde innenfor disse fagområdene vil gi deg den faglige støtten du trenger for å gjennomføre dette studiet. Høgskolens læringsmiljø er basert på tett kontakt mellom studenter og fagpersonale.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:18