Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studenter med bachelorgrad i økonomisk-administrative eller samfunnsfaglige studier eller tilsvarende.

Ansatte i organisasjoner med ønske om å utvikle kompetanse rettet mot rådgivning og ledelse, gitt faglige eller realfaglige forutsetninger som tilsvarer bachelornivå innenfor det aktuelle fagfeltet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:37:18