Jobb og videre studier (2021–2023)

Jobbmuligheter

Masterstudiet er for deg som allerede arbeider eller har ambisjoner om å arbeide som leder, mellomleder, rådgiver eller konsulent i organisasjoner. Studiet kvalifiserer for jobber innen:

  • Analyse- og utredningsavdelinger i større organisasjoner

  • Næringsliv og offentlig forvaltning

  • Undervisning og forskning

Videre studier

Doktorgradsstudier

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:59