Opptak

Relevant bachelorgrad, karaktersnitt C eller bedre.

Relevant bachelorgrad i samfunnsfag, økonomisk-administrative fag eller lignende fagområder. For søkere med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor andre fagområder vil det bli gjort en konkret og samlet vurdering av faglig bakgrunn.

Det er et krav at minst 80 studiepoeng er fordypning i fag, emne eller emnegruppe innen økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsvitenskapelige fag, der det inngår emner som statsvitenskap, sosiologi, historie, juss eller andre samfunnsfag. Høgskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkere som mangler 80 studiepoeng fordypning innen relevante emner vil ha mulighet til å kvalifisere seg ved å ta følgende emner: ADM100, ADM201, ADM205, LOG525 og LOG550

Studenter som ønsker siv.øk.-tittel, må ha en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 04:38:29