Studieopphold i utlandet (2020–2022)

Deler av graden kan tas ved andre norske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner. Studieopphold i utlandet anbefales i 2. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 04:42:28