Studieopphold i utlandet (2022–2024)

Deler av graden kan tas ved andre norske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner. Studieopphold i utlandet anbefales i 2. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 04:37:29