Studieopphold i utlandet (2019–2021)

Deler av graden kan tas ved andre norske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner. Studieopphold i utlandet anbefales i 2. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:20