English version of this page

Master of Science in Petroleum Logistics

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år

Petroleum Logistics. Colourbox.com

Programmets innhold

HiMolde tilbyr en toårig internasjonal mastergrad innen Petroleumlogistikk, åpent for både norske og internasjonale studenter.

Logistikk omhandler organiseringen og flyt av varer, tjenester og informasjon fra råvarer til sluttbrukeren. For et stort antall industri- og forretningsselskaper, vil høy kvalitet innen logistikkoperasjonene være nøkkelen til økt konkurransekraft og framtidig suksess. Olje- og gasselskaper er ikke noe unntak fra dette.

Studiets innhold
Masterprogrammet i petroleumslogistikk skiller seg fra vårt vanlige masterprogram i logistikk ved at det har flere emner knyttet til olje- og gassindustrien. Programmet tar sikte på å gi en grundig analyse og forståelse av problemer, utfordringer og løsninger knyttet til alle deler av forsyningskjedene innen olje- og gassindustrien på land så vel som offshore, herunder leting, innkjøp, produksjonsplanlegging, lagerstyring og nedstrøms distribusjonsplanlegging.

Sammen med kunnskap om et bredt spekter av logistikkemner, vil programmet også gi en forståelse av energisituasjonen i verden og sammenligne eksisterende fornybare energikilder, med ikke-fornybare kilder, både i form av kostnader, kvaliteter og tilgjengelighet.

For fullstendig presentasjon av studiet, se engelsk beskrivelse av programmet.