English version of this page

Opptak

Relevant bachelorgrad (180 studiepoeng) med gjennomsnittskarakter C eller bedre. Minst 80 sp skal være innenfor fagområde logistikk og/eller økonomi, matematikk, statistikk eller ingeniørfag. I tillegg aksepteres studenter fra organisasjonsfag og markedsføring, gitt at de har minimum 15 sp i statistikk og/eller matematikk

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. mai 2021 04:40:47