Jobb og videre studier (2020–2021)

Videre studier

Ved Høgskolen i Molde tilbys bachelorstudium i Sport Management, og det er utviklet en overgangsordning for studenter med Årsstudium i Idrett og Adventure som ønsker å fortsette i et bachelorløp. Samtlige fag fra årsstudiet godkjennes inn i bachelorløpet. Kandidaten får da en lederutdanning som egner seg godt for roller i klubb, krets eller forbund. Studenter med fullført årsstudium kan også søke opptak til bachelorstudier innen idrettsfag ved andre høgskoler eller universiteter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 04:41:04