Opptak

Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak. 

Søkerportalen åpner 1. februar 

Søknadsfrist: 15. april (1.mars for noen søkergrupper)

Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Andre krav

Politiattest 
For å kunne gjennomføre kliniske studier er det er krav om at det leveres politiattest ved studiestart (HiMolde kvalitetssystem). For søknadsskjema og informasjon se også politiets nettsider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:36:06