Jobb og videre studier (2019–2022)

Jobbmuligheter

Dette studiet er for de som ser for seg å jobbe med sport og idrettsledelse i framtiden. Det er også tilpasset de som allerede jobber innenfor idretten, og som trenger kunnskap både på idrettsfaglige områder og på områder som økonomi, markedsføring og organisasjon.

Våre tidligere studenter arbeider eksempelvis i Idrettsforbundet, Idrettskretser, særforbund, og idrettsklubber.

Videre studier

Ved å utvide med Aktivitetslære 1, 2 og 3 kan du få godkjent Årsstudium i Idrett som kan benyttes inn i en lærerutdanning.

Studenter med bachelorgrad i Sport Management kan søke opptak til følgende masterstudier ved HiMolde:

  • MSc in Sport Management

  • Samfunnsendring, organisasjon og ledelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 09:33:10