Jobb og videre studier (2020–2023)

Jobbmuligheter

Dette studiet er for de som ser for seg å jobbe med sport og idrettsledelse i framtiden. Det er også tilpasset de som allerede jobber innenfor idretten, og som trenger kunnskap både på idrettsfaglige områder og på områder som økonomi, markedsføring og organisasjon.

Våre tidligere studenter arbeider eksempelvis i Idrettsforbundet, Idrettskretser, særforbund, og idrettsklubber.

Videre studier

Studenter med bachelorgrad i Sport Management kan søke opptak til studier på mastergradsnivå. Mastergradene i Sport Management og i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde vil være spesielt relevante. Opptak på mastergrad ved Høgskolen i Molde krever normalt karaktersnitt C eller bedre fra søkerens bachelorgrad. Studiet vil også kvalifisere til andre masterutdanninger både i inn- og utland, men det kan variere mellom læresteder hva som legges til grunn for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juni 2020 04:39:03