Programmet er nedlagt

Årsstudium i statsvitenskap

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Ikke opptak høsten 2021
Studienivå:
Årsstudium

Ikke opptak i år.

Studenter fra Høgskolen i Molde på besøk i Lagtinget. Foto: Comitium

Studiet har ikke opptak høsten 2020.

Programmets innhold

Som statsviter får du unik innsikt i politiske prosesser og institusjoner i Norge og internasjonalt og du kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap om og forståelse for politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt, og om hvordan ulike aktører deltar i politikken. Studiet gir deg også en innføring i ulike institusjoners oppbygging og virkemåte, samt i samfunnsvitenskapelig metode.

Statsvitenskap passer for deg som vil forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning både lokalt, nasjonalt og globalt. Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og om samspillet mellom forvaltningen og samfunnet.

For nåværende studenter

​Studiet er lærerikt og utfordrer studentene på flere områder. Studiet i statsvitenskap er både tilrettelagt for de som ønsker å utdanne seg innen dette fagområdet og for de som ønsker å kombinere dette med andre samfunnsfagsstudier. Undervisningen er av høy kvalitet og vi inngår i et fellesskap med engasjerte studenter og lærere."
Karoline Bakken Sæther
Tidligere student, statsvitenskap
Oslo