Hva lærer du? (2019–2020)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

  • ha kunnskap om de ulike offentlige institusjoners oppbygning og virkemåte

  • forstå politiske prosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå

  • ha innsikt i samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

  • være i stand til å planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelser

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:36:13