Programmet er nedlagt

Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er egnet både for deg som kommer rett fra videregående skole, og for deg som har vært noen år i yrkeslivet i offentlig eller privat virksomhet. Studiet er godkjent som 1-årig videreutdanning for lærere.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. okt. 2022 04:37:43