Hva lærer du? (2019–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i sykepleie

Studiets læringsutbytte

Se Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, kapittel 2 - 7.
Læringsutbytte for de enkelte studieår er under utarbeiding.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juli 2019 15:33:01