Hva lærer du? (2021–2025)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i sykepleie

Studiets læringsutbytte

Se Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, kapittel 2 - 7.
Læringsutbytte for de enkelte studieår er under utarbeiding.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2021 04:41:04