Opptak

Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak.  Søkerportalen åpner 1. februar  Søknadsfrist: 15. april (1.mars for noen søkergrupper) Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan du søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Spesielle opptakskrav for bachelor i sykepleie. Disse må dokumenteres både for søkere med generell studiekompetanse og for søkere med realkompetanse:

Søkjaren må dokumentere eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timar) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timar). Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med eit omfang på minst 140 timar eller tilsvarande.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Andre krav/forutsetninger

 • Det er krav om at du leverer politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre kliniske studier.
  Politiattest (HiMolde kvalitetsystem)

 • Studenter som skal ut i kliniske studier ved helse- og sosialfaglige utdanninger må gjennomføre undersøkelse for tuberkulose og meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.
  Medisinske krav og vaksine (HiMolde kvalitetsystem)

 • Utdanningen er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
  Skikkethetsvurdering (lovdata)

 • Informasjon om vaksine mot tuberkulose (BCG-vaksine).
  BCG vaksine (Folkehelseinstituttet)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2021 04:41:05