Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan du søke på bakgrunn av
realkompetanse

Spesielle opptakskrav for bachelor i sykepleie. Disse må dokumenteres både for søkere med generell studiekompetanse og for søkere med realkompetanse:

Søkjaren må dokumentere eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timar) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timar). Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med eit omfang på minst 140 timar eller tilsvarande.

Andre krav/forutsetninger

 • Det er krav om at du leverer politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre kliniske studier.
  Politiattest (HiMolde kvalitetsystem)

 • Studenter som skal ut i kliniske studier ved helse- og sosialfaglige utdanninger må gjennomføre undersøkelse for tuberkulose og meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.
  Medisinske krav og vaksine (HiMolde kvalitetsystem)

 • Utdanningen er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
  Skikkethetsvurdering (lovdata)

 • Informasjon om vaksine mot tuberkulose (BCG-vaksine).
  BCG vaksine (Folkehelseinstituttet)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. apr. 2020 04:35:51