Hva lærer du? (2022–2025)

Studiets læringsutbytte

Forventet læringsutbytte for sykepleieutdanningen er beskrevet i Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleieutdanning.

Etter endt sykepleieutdanning skal kandidaten ha oppnådd kunnskap - ferdigheter og generell kompetanse i tråd med kravene for læringsutbytter i kapittel 2 til 7 under følgende kompetanseområder:

  • Helse, sykdom og sykepleie

  • Sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling

  • Vitenskapsteori og forskningsmetode

  • Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet

  • Tjenesteutvikling og innovasjon

  • Teknologi og digital kompetanse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2022 04:37:22