Studieopphold i utlandet (2022–2025)

Internasjonalisering av utdanning er et virkemiddel for å fremme økt kvalitet og relevans i norsk utdanning og skal legge et grunnlag for at både institusjonen og de som utdannes kan møte muligheter og utfordringer som følger med globalisering og økt internasjonal samhandling.  Økt samhandling og økte muligheter for sammenligninger på tvers av nasjonale grenser gir studenter bedre forståelse for eget kunnskapsnivå og egne evner. Internasjonalisering av utdanning gir viktige bidrag til arbeidslivet og samfunnet i form av bedre språkferdigheter, internasjonal orientering og kulturell kompetanse. Sykepleiefaget er i sin egenart internasjonalt og sykepleieutdanningen ved høgskolen i Molde legger stor vekt på at studenter gis mulighet til å ta en del av utdanningen i et annet land.

Høgskolen i Molde har tilrettelagt et utvekslingsprogram gjennom ERASMUS (innenfor Europa), NORPLUS (innenfor Norden) og bilaterale avtaler i Danmark, USA, Australia, Etiopia, Belgia og New Zealand. Mer informasjon om de ulike programmene finner du i Høgskolens kvalitetssystem.

Studieopphold i utlandet tilbys i ulike perioder og av ulik varighet fra 4 uker til et semester.

Våre samarbeidspartnere i dag er:

 

  • James Cook University of North Queensland, Townsville, Australia

  • California State University, Montray Bay, USA

  • Hawassa University, Hawassa,

  • Ara Institute of Technology, Canterbury, New Zealand

  • CVU Vest, Esbjerg, Danmark

  • University of Valencia, Valencia, Spania

  • VIVES HBO5 verpleegkunde, Kortrijk, Belgia

 

Dersom en som student ønsker å ta deler av utdanningen ved et universitet som Høgskolen i Molde ikke har avtale med, eller utover normert tid (over et år) er det mulig, men studenten er da selv ansvarlig for å skaffe til veie nødvendig informasjon om hvilke fag en kan ta og få disse godkjent av studieleder.

.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. juni 2022 04:37:17