Jobb og videre studier (2019–2022)

Jobbmuligheter

Bachelorgraden i sykepleie gir deg grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier.

Behovet for sykepleiere er stort og en vil som sykepleier kunne få jobb over hele landet, i Skandinavia og andre deler av verden.

Sykepleiere jobber med barn, unge, voksne og eldre innen alle felt av helsetjenesten: Sykehjem, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid, helsefremmede og forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, sykehus, ambulansetjeneste, offshore og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Fremtidens sykepleiere har en sentral rolle i samhandling med ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten.

Videre studier

Studenter med bachelor i sykepleie vil være kvalifisert til å søke opptak på en rekke videreutdanninger og masterstudier ved ulike høgskoler og universitet.
Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag, tilbyr ulike
 videreutdanninger og studiepoenggivende kurs, samt master-  og ph.d.-grad innen helse - og sosialfag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. nov. 2019 21:34:20