Jobb og videre studier (2020–2023)

Jobbmuligheter

Bachelorgraden i sykepleie gir deg mulighet for å søke autorisasjon som sykepleier. Sykepleiere kan jobbe med barn, unge, voksne og eldre innen alle felt i helsetjenesten. Sykehjem, hjemmesykepleie, psykisk helse, helsefremmende og forbyggende arbeid, sykehus, ambulansetjenesten, offshore og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Fremtidens sykepleier ha en sentral rolle i samhandling med ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten. Behovet for sykepleiere er stort og en vil kunne få jobb over hele landet, i Skandinavia og andre deler av verden.

Videre studier

Med bachelor i sykepleie vil en være kvalifisert til å søke opptak på en rekke videreutdanninger og masterutdanninger ved ulike høgskoler og universitet. Høgskolen i Molde tilbyr master, Ph.d. studie innen helse- og sosialfag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 04:39:19