Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Spesiell opptakskrav for bachelor i sykepleie:

De spesielle opptakskrav må dokumenteres både for søkere med generell studiekompetanse og for søkere med realkompetanse. Det kreves et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer). Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

Andre krav/forutsetninger

Politiattest

For å kunne gjennomføre kliniske studier er det er krav om at det leveres politiattest ved studiestart (HiMolde kvalitetssystem). For søknadsskjema og informasjon se også politiets nettsider

Medisinske krav og vaksiner

Studenter som skal ut i kliniske studier ved bachelor i sykepleie må gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA). Det gjelder gjennom hele studietiden Studenten må levere dokumentasjon på gjennomgått MRSA-prøve dersom han/hun tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver (HiMolde kvalitetssystem).

Dokumentasjon

Studenten må levere dokumentasjon på gjennomført MRSA-prøve til studieadministrasjonen ved avdelingen, og må selv ordne med å få tatt nødvendig medisinsk testing hos egen lege. NB Det kan ta opptil 10 dager å få prøvesvar klare. Studenten kan ikke starte kliniske studier før han/hun kan dokumentere gjennomgått medisinsk test som viser at han/hun ikke er smittet av/bærer av MRSA.

MRSA- utbrudd i klinikken

MRSA i helseinstitusjoner er et økende problem og Høgskolen praktiserer tiltak overfor studenter når en får informasjon om utbrudd av MRSA på steder hvor vi tilbyr kliniske studier til studenter.

Alle studenter som skal ha kliniske studier ved Helse Møre og Romsdal må underskrive skjema: Egenopplysning ved ansettelse/permisjoner. Dette gjelder opplysninger i forhold til tuberkulose, MRSA (resistente gule stafylokokker) og Hepatitt B- vaksine. Skjemaet må fylles ut før studenten begynner i kliniske studier ved Kristiansund og Molde sykehus. Dette kommer under lovpålagte smitteverntiltak.

Pliktig tuberkuloseundersøkelse

Det er en lovpålagt plikt å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Studenten plikter å levere dokumentasjon på gjennomført medisinsk undersøkelse (Mantoux-prøve, Pirquetprøve eller tilsvarende) til studieadministrasjonen, og må selv ordne med å få tatt testingen hos egen lege før studiestart (HiMolde kvalitetssystem). Alternativt kan studenten levere inn dokumentasjonen for testing som er foretatt tidligst to måneder etter at han/hun forlot ett av de aktuelle landene eller var i kontakt med tuberkuløs smitte.

Studenten kan ikke starte kliniske studier før han/hun kan dokumentere gjennomgått medisinsk undersøkelse som viser at han/hun ikke er smittet av/bærer av tuberkulose https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juni 2020 04:39:12