Opptak

Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak. 

Søkerportalen åpner 1. februar 

Søknadsfrist: 20. april (1.mars for noen søkergrupper)

Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Andre krav/forutsetninger

Forskrift om opptak (FOR-2007-01-31-173 kap. 6) krever fremlegger politiattest. Merknader på politiattesten kan føre til at søker blir utelukket fra klinisk undervisning/-praksisopplæring, og studenten vil ikke få vitnemål for fullført grad eller utdanning. Søkere som ikke fremlegger politiattest innen studiestart vil bli utelukket fra klinisk undervisning/-praksisopplæring.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 04:38:29