Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Andre krav/forutsetninger

  • Det er krav om at du leverer politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre klinisk undervisning og praksis.
    Politiattest (HiMolde kvalitetsystem)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:36