Studieopphold i utlandet (2019–2022)

Det faglige grunnlaget for vernepleie er i sin egenart internasjonalt og vernepleierutdanningen ved høgskolen i Molde legger vekt på at studentene skal få mulighet til å ta en del av utdanningen i et annet land. I vår vurdering legger vi vekt på at utvekslingen må innpasses i studieprogresjon og faglig innhold i fagplanen. Et studieopphold i utlandet tilbys spesielt i sjette semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:37