Studieopphold i utlandet (2021–2024)

Det faglige grunnlaget for vernepleie er i sin egenart internasjonalt og vernepleierutdanningen ved høgskolen i Molde legger vekt på at studentene skal få mulighet til å ta en del av utdanningen i et annet land. I vår vurdering legger vi vekt på at utvekslingen må innpasses i studieprogresjon og faglig innhold i fagplanen. Studieopphold i utlandet tilbys spesielt i sjette semester.

 

Det faglige grunnlaget for vernepleie er i sin egenart internasjonalt og vernepleierutdanningen ved høgskolen i Molde legger vekt på at studentene skal få mulighet til å ta en del av utdanningen i et annet land. I vår vurdering legger vi vekt på at utvekslingen må innpasses i studieprogresjon og faglig innhold i fagplanen. Studieopphold i utlandet tilbys spesielt i sjette semester. Utdanningen tilrettelegger også for lærerutveksling.

 

Høgskolen i Molde har tilrettelagt et utvekslingsprogram gjennom ERASMUS (innenfor Europa), NORPLUS (innenfor Norden) og bilaterale avtaler med utdanningsinstitusjoner i flere land. De viktigste samarbeidspartnerne for student- og lærerutveksling ved vernepleierutdanningen i dag er:

 

  • University of East Anglia (UEA), ved Centre for Interprofessional Practice (CIPP), Norwich, England, og  

  • Patandi Teachers College of special needs education, Arusha, Tanzania og TCDC, Arusha, Tanzania

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. juli 2021 04:36:37