Opptak

Forkunnskapskravet er bachelor i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum til sammen 1 års fulltid, relevant yrkespraksis* som sykepleier.

Det er også krav om politiattest. Politiattest legges fram senest ved studiestart. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder, jf. Kapittel 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13.

Rangering av søkere gjøres på grunnlag av karakterer fra bachelorutdanningen. Det gis også tilleggspoeng for følgende:

 • Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år med relevant arbeidserfaring*, ut over minstekravet for opptak, opp til maksimalt 0,5 poeng.

 • Det gis 0,05 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng med høyere utdanning, ut over minstrekravet for opptak, opp til maksimalt 0,3 poeng

Studiet har to kvoter; ordinær kvote og kvote for søkere fra Nordmøre og Romsdal. 60 % av studieplassene er forbeholdt søkere fra Nordmøre og Romsdal. Denne kvoten inkluderer søkere fra følgende kommuner:

 • Aukra

 • Aure

 • Averøy

 • Hustadvika (Eide og Fræna)

 • Gjemnes

 • Kristiansund

 • Nye Molde (Midsund, Molde og Nesset)

 • Rauma

 • Smøla

 • Sunndal

 • Surnadal

 • Tingvoll

 • Vestnes

Studiet har totalt 40 studieplasser.

*Mindre stillingsprosenter og timer blir regnet sammen til fulltid. Har du for eksempel jobbet to år i 50 % stilling blir dette regnet sammen og utgjør da ett år fulltid.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2021 04:36:41