Opptak

Forkunnskapskravet er bachelor i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum 1 års relevant yrkespraksis som sykepleier.

Det er også krav om politiattest. Politiattest legges fram senest ved studiestart. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder, jf. Kapittel 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13.

Rangering av søkere gjøres på grunnlag av karakterer fra bachelorutdanningen.

Studiet har to kvoter; ordinær kvote og kvote for søkere fra Nordmøre og Romsdal. 60 % av studieplassene er forbeholdt søkere fra Nordmøre og Romsdal. Denne kvoten inkluderer søkere fra følgende kommuner:

 • Aukra

 • Aure

 • Averøy

 • Hustadvika (Eide og Fræna)

 • Gjemnes

 • Kristiansund

 • Nye Molde (Midsund, Molde og Nesset)

 • Rauma

 • Smøla

 • Sunndal

 • Surnadal

 • Tingvoll

 • Vestnes

Studiet har totalt 40 studieplasser.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 04:40:04