Opptak

Venteliste videreutdanning i helsesykepleie (oppdatert 21.09.22)

(Du kan bruke ctrl+F for å søke etter ditt søkernummer i listen over.)

Forkunnskapskravet er bachelor i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum til sammen 1 års fulltid, relevant yrkespraksis* som sykepleier.

Det er også krav om politiattest. Politiattest legges fram senest ved studiestart. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder, jf. Kapittel 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13.

Rangering av søkere gjøres på grunnlag av karakterer fra bachelorutdanningen. Det gis også tilleggspoeng for følgende:

  • Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år med relevant arbeidserfaring*, ut over minstekravet for opptak, opp til maksimalt 0,5 poeng.

  • Det gis 0,05 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng med høyere utdanning, ut over minstrekravet for opptak, opp til maksimalt 0,3 poeng

  • Det gis 1 tilleggspoeng til søkere som dokumenterer at de har en stilling som tilsvarer helsesykepleier

Studiet har to kvoter; ordinær kvote og kvote for søkere fra Møre og Romsdal. 60 % av studieplassene er forbeholdt søkere med folkeregistrert- eller arbeidsadresse innenfor Møre og Romsdal.

*Mindre stillingsprosenter og timer blir regnet sammen til fulltid. Har du for eksempel jobbet to år i 50 % stilling blir dette regnet sammen og utgjør da ett år fulltid.

Skjema for å dokumentere arbeidsadresse og/eller stilling som tilsvarer helsesykepleier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 04:38:58