Hva lærer du? (2021–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Voldsrisikovurdering og håndtering av mennesker med psykiske lidelser

Studiets læringsutbytte

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. mars 2021 04:40:46