Hva lærer du? (2019)

Grad/tittel ved bestått studium

Voldsrisikovurdering og håndtering for mennesker med psykiske lidelser

Studiets læringsutbytte

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 15:33:45