Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn og som arbeider med mennesker som har psykiske lidelser og voldsproblem.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. mars 2021 04:40:46