F = FAGLIG fellesskap

Hva:
F  = faglig fellesskap mellom studenter, hjelpelærere og emneansvarlig i emner som naturlig hører sammen.

•    Hjelpelærere får en en sterk rolle i øvingstimer, lab og oppgaveløsning.
•    Samarbeid og kopling mellom emner som naturlig hører sammen.

 

Hvorfor:
At studenter kan diskutere fag med andre studenter senker terskelen for faglig deltagelse.
Vi tror det skaper økt motivasjon at studenter ser sammenheng mellom emner. Økt innsats i et emne gjør at man lettere forstår andre emner senere i studiet.

 

Realisering:

a)  Å ha øvingtimer / oppgaveløsningstimer / diskusjoner hvor student og foreleser kan møtes i en mer uformell area enn en forelesningssal, tror vi vil fremme læringsutbytte.

Eksempel på faglig fellesskap ved Høgskolen i Molde for emene «MAT100 Matematikk», «MAT110 Statistikk 1» og «SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging»:

b)   Vi har samarbeid på tvers av emnene - på en slik måte at:
       i)   Det blir en tett kopling mellom emnene MAT100, MAT110 og SCM200 der det blir  introdusert scenarioer fra emene.  
       ii)  Konteksten i MAT100- og MAT110-øvingsoppgavene er hentet nesten kun fra logistikk- og
             økonomiverden.
                -     EOQ formelen i SCM200 er også brukt i MAT100 innleveringsør
                -     Cobb-Douglas-funksjoner  i SØK200 er brukt i MAT100-inneveringsøvinger
                -     problemstillingen rundt logistikkproblemet "avisguttens dilemma" presentes for
                       studentene i MAT110. Senere i studiet ser de nærmere på dette i andre emner.
-    deler av problemstillingen ifm. lineær programmering blir presentert i MAT100.

 

c)   Det er et tverrfaglig samarbeid mellom undervisere (innen sammen studeretning) angående øvinger, eksamen, kompendium etc. som kvalitetssikrer arbeidet. Selv om det i hovedsak er en underviser som lager kursmateriellet så kan andre undervisere gå gjennom kursmateriellet for å kvalitetssikre


d)  Vi bruker Canvas diskusjonsforum. Studentene får svært raskt svar på ting de lurer på fra en "pool" av lærere: hjelpelærere, faglærere og andre faglærere som naturlig hører sammen med et emne, ikke nødvendigvis bare faglæreren.

e)  Samarbeid mellom lærere gir en enorm konsensus rundt "det å studere". Vi inspirerer og motiverer og er således en "drivende faktor" for studentene - vi gir med andre ord en gruppefølelse.


f)   Vi ønsker å gjøre  "gruppen" skal bli enda større. Jeg ser for meg i fremtiden at vi også inkluderer hjelpelærerne i mye større grad. De blir en fantastisk bindeledd mellom lærere og studenter og som en helhet blir det utrolig bra.

 

Kommentar:
Vi sier IKKE at alle fag naturlig bør samarbeide. Men vi mener at det er naturlig at fag innen f.eks. samme studieretning bør samarbeide.

 

Av:
Per Kristian Rekdal, Bård-Inge Pettersen, Erik Langelo, Vidar Kvilhaugsvik, Steffen Lislelid, Martin Johansen, Vibeke Tessem Sperre

 

Publisert 21. juni 2019 18:33 - Sist endret 21. juni 2019 18:33