I = INTENSIVER for fagutvikling

Hva:
I  =  intensiver for fagutvikling

Hvorfor:
For å tilrettelegge og gi ressurser til de som ønske å utvikle et emne ut over minstekravet.


Realisering:

Sitat fra meld St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning:
"Finansieringssystemet er etablert for å gi universitetene og høyskolene gode rammer og insentiver. Rammebevilgningen består av en basisdel (ca. 70 prosent) og en resultatbasert del (ca. 30
prosent)."

Forskning rundt økonomiske insentiver og effekten av det er ikke entydig.
Flere studier har vist positive effekter av finansielle insentiver [1, 2], men  det kan også gi negative resultater [3].

Mange meritteringssystemer viser til Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) som et teoretisk grunnlag. SoTL legger vekt på å likestille aktivitetene forskning og utdanning. Målet er at undervisere, basert på eksisterende kunnskap, setter studentenes læring i sentrum.

Det er minst to mulige kilder til finansiell belønning:
•    Fra universitetet/høgskolen
•    Fra bedrifter som ønsker å sponse emner


SKIFT inneholder ikke konkrete forslag til insentiver eller pedagogiske meritteringssystemer. Vi tar heller ikke stilling til hvordan belønningen (individuell og organisatorisk) skal gi uttelling.

SKIFT ønsker insentiver og meritteringssystemer velkommen for realisering av «komplett fagutvikling».


Av:
Per Kristian Rekdal, Bård-Inge Pettersen, Erik Langelo, Vidar Kvilhaugsvik, Steffen Lislelid, Martin Johansen, Vibeke Tessem Sperre

 

 

Referanser:

1. Stajkovic AD, Luthans F: Behavioral management and task performance in organizations: conceptual background, meta-analysis, and test of alternative models. Personnel Psychology 2003, 56(1):155-194.

2. Jenkins Jr GD, Mitra A, Gupta N, Shaw JD: Are financial incentives related to performance? A meta-analytic review of empirical research. In.: American Psychological Association; 1998.

3. Bonner SE, Hastie R, Sprinkle GB, Young SM: A review of the effects of financial incentives on performance in laboratory tasks: Implications for management accounting. Journal of Management Accounting Research 2000, 12(1):19-64.

 

Publisert 21. juni 2019 18:44 - Sist endret 21. juni 2019 18:44