K = KOMPLETT faginnhold

Hva:
K  =  komplett faginnhold

Hvorfor:
For å lage godt og spesialtilpasset kursmateriell.


Realisering:
Dette er ikke unikt, men vi tror at følgende er svært hensiksmessig i mange emner:

a)   Kompendium
b)   Øvingsinnleveringer med relevant og utarbeidet kontekst
c)   Egenproduserte oppgaver og tilhørende komplette løsningsforslag  -  ikke bare fasit
d)   Regulære innleveringer som rettes av hjelpelærere
e)   Øvingstimer hvor studentene kan få hjelp av hjelpelærer og faglærer
f)    Video:
         - Forelesningsvideoer
         - Øvingsgjennomganger
                - hjelpelærerne kan gjøre dette, ikke bare faglærer
                - de kan gå gjennom øvinger i øvingstimene, og dette kan også bli tatt opp på video, dvs. «løsningsvideoer»
          -  prosedyrevideoer    
         -  informasjonsvideoer
         - «flipped classroom» kan være en mulighet

 

 

Kommentar:

1)  Gode pedagogiske egenskaper hos foreleseren er alltid en fordel.
Men med et komplett kursmateriell og rammeverket som nevn i punktene  a-f  ovenfor så tror vi at en student har mye større mulighet til å lykkes i et emne - relativt uavhengig av de pedagogiske ferdighetene til foreleser.

2) Kursmateriell som kompendium, oppgaver og løsningsforslag er, etter vår mening, ikke bare begrenset til realfag som f.eks. matematikk, fysikk og statistikk. Kurmateriell som kompendium mener vi kan være  hensiksmessig å ha i mange disipliner, som f.eks. økonomi, logistikk, IT, juss og samfunnsfag samt sport management for å nevne noe.

 


Utfyllende kommentar a-f:

a) Kompendium:
Vi tror at kompendium er  hensiksmessig som kursmaterielle i svært mange emner på bachelor, master og sogar PhD nivå. En lærebok kan også være bra som støttelitteratur, men kompendium er det som definerer pensum - ikke læreboken. Det vil ta flere år å utvikle et godt kompendium. Vi vil senere kommentere dette i forbindelse med «I» - insentiver.

 
b) Øvingsinnlevering:
Et emne bør ha obligatoriske innleveringer.  Deler av disse innleveringsøvingene bør ha en relevant kontekst for den/de disiplinene som studenten studerer. Studentene bør ha regelmessige innleveringsoppgavern gjennom hele semesteret.


c) Egenproduserte oppgaver og løsningsforslag:
Å utvikle egenproduserte og relevante oppgaver som er spesialtilpasset emnet og den disiplinen tror vi vil øke både motivasjonen og læringsutbyttet. Helt avgjørende er det å lage komplette løsningsforslag - også for oppgaver som er diskusjonsbasert.


d) Regulære innleveringer:
Studentene bør ha regelmessige innleveringsoppgaver gjennom hele semesteret. Disse bør rettes. Ikke nødvendigvis av faglærer, men av hjelpelærere. Å få tilbake innleveringsoppgaver i rettet tilstand gjør at studentene legger ned mer arbeidsinnsats enn om man kun har frivillige innleveringer som ikke rettes.


e) Øvingstimer:
Øvingstimer bør inngå i timeplanen. Det bær være flere øvingstimeri uken. For et 7.5 sp emne kan det være 2-6 øvingstimer i uken - 4 timer er det mest typiske. Her får studentene hjelp til innleveringsoppgavene. I tillegg til hjelpelærerne så kan faglærer også være med i øvingstimene, men det er ikke påkrevd.


f) Video:
Video bør være et supplement til undervisningen. Uansett om man har tradisjonelle forelesninger, «flipped classroom» eller annen undervisningsmåte mener video er en fordel. Dette kan være kortvideoer av pensum (5-15 minutters videoer). Særlig gjelder dette store mener med mange studenter hvor fare for forringelse av studentmiljøet ikke er overhengende.


Av:
Per Kristian Rekdal, Bård-Inge Pettersen, Erik Langelo, Vidar Kvilhaugsvik, Steffen Lislelid, Martin Johansen, Vibeke Tessem Sperre

 

 

 

 

Publisert 21. juni 2019 17:41 - Sist endret 21. juni 2019 20:02