Tilgjengelig forskning

Hva:
T  =   tilgjengelig forskning -  forskningen «åpnes» opp for studentene slik at studentene frivillig kan inkluderes med forskningen om de ønsker. Kople studentene tette til forskningsruppene.


Hvorfor:
Gi studentene et innblikk i forskningsaktiviteter tidlig i studiet.


Realisering:

a)   Allerede i 1. årtrinn kan man begynne å informere studenter om forskningsgruppene, slik at vi motiverer til å stå på samt starte rekruttering tidlig.

b)  Å "åpne opp" forskningen inkluderer studentene på en helt unik måte.

c)   Forskningsgruppene er også koblet mot "S" – samarbeid og synergi med næringsliv

d)   Vi introduserer de relevante gruppene i fagene gjennom oppgaver, publikasjoner, gjennomganger og presentasjoner.

e)  "Åpne" forskningssessjoner/kollokvier hvor studenter som ønsker kan delta. Studenter blir eksplisitt involvert. Dette er noe forskningsgruppene selv kan styre, men tenk hvor inspirerende det er for studenter med ambisjoner.
 

Kommentar:

Det er åpenbart at dette ikke passer for alle forskningsgrupper. Dog tror vi det er mange forskningsgrupper hvor dette både lar seg gjøre og hvor det er hensiksmessig.


Av:
Per Kristian Rekdal, Bård-Inge Pettersen, Erik Langelo, Vidar Kvilhaugsvik, Steffen Lislelid, Martin Johansen, Vibeke Tessem Sperre

 

Emneord: SKIFT Av PK; BIPA
Publisert 21. juni 2019 18:33 - Sist endret 21. juni 2019 18:33