Er fremtidens undervisning på nett?

Saken er laget av SKIFT 9. okt. 2018.

I dag tar vi for oss et aspekt av SKIFT – nemlig K-en. K = komplett fagutvikling, video kan være en del av dette!

Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde. Foto: HiMolde

To av dine fag dette semesteret (IBE110 og IBE151) er på nett. Hvorfor valgte du å gjøre det?

I utgangspunktet mener jeg at Høgskolens fremtid vil være å gi god undervisning på campus. Vi bør ha et godt on-campus tilbud til studentene som dekker store deler av dagen, store deler av uken (forelesninger, prosjekter, øvinger m.m.). Det gjelder spesielt B. Sc og Mastergrads-kurs. Årsstudium i informatikk er et unntak. Her kan vi tiltrekke oss studenter fra hele landet og da blir nettundervisning et naturlig valg.

Hvordan syntes du at det fungerer med nettundervisning i de fagene?

Her har jeg et “mykt” kurs (IBE110 – generelt om IT) og et “hardt” kurs (IBE151 – programmering). For det myke kurset hadde det vært veldig greit å ha alle studentene tilstede i auditoriet slik at vi kunne diskutere stoffet. For det harde er det mer eksakt kunnskap, og her har nettet mange fordeler – ikke minst at studentene selv kan velge læringshastighet. Videoen kan stoppes og gjentas. En kan jobbe med stoffet akkurat når en vil.

Hvilken type utfordringer føler du at det er ved denne typen undervisning?

Utfordringen er å aktivisere studentene. Som jeg sier er dette fagavhengig. Nettundervisning passer åpenbart bedre for enkelte fag enn for andre.

I faget IBE151 Praktisk Programmering er det øvingstimer her ved HIM mandag, tirsdag og fredag. Hvorfor valgte du å ha så mange øvingstimer?

Ideen med dette faget er at en skal lære å programmere. Da må en programmere. Vi har mange øvingsoppgaver i dette faget. Da er det også viktig å ha god tilgang på hjelp. Det tilbyr vi både gjennom øvingstimene og på nett

Er fremtidens undervisning på nett?

Nå har jo mange spådd at nettundervisning vil ta over for vanlig undervisning. Det er naivt. En sa forresten det samme på 1930-tallet når en fikk lærebøker. Undervisning er altså mye mer enn å gi stoffet til studentene. Her har on-campus undervisning mange fordeler. En kan diskutere med andre studenter, bli motivert av andre, få hjelp av andre, osv. Men nettstudier vil være et viktig unntak. Fordelen er selvfølgelig at en kan studere hjemmefra, ofte også når en vil.

Av Even Molland
Publisert 19. okt. 2018 14:30 - Sist endret 26. nov. 2019 18:28