SKIFT – et mulig “rammeverk” for undervisning innen høyere utdanning

Publisert av SKIFT 23. mai 2018.

Stortingsmelding 16, kompendium og hvilke insentiver som skal til for å motivere til fagutvikling, var noen av temaene som kom opp når vi i SKIFT fikk intervjue rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde.

Steinar Kristoffersen blir intervjuet av SKIFTs Even Molland. Foto: Martin N. Johansen

Stortingsmelding 16, kompendium og hvilke insentiver som skal til for å motivere til fagutvikling, var noen av temaene som kom opp når vi i SKIFT fikk intervjue rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde.

Steinar Kristoffersen tok over som rektor 1 juli 2017, og har på den korte tiden rukket å starte overgangen fra fronter til den nye læringsplattformen Canvas. Innimellom den travle timeplanen hans, fikk Martin N. Johansen og Even Molland fra SKIFT møte ham til et intervju. Vi ønsket å finne ut hva rektors perspektiv er på SKIFT, og hva han tenker om initiativet.

Innledningsvis spurte vi Steinar, hva han tenker om S-en i SKIFT, nemlig «samarbeid med arbeidslivet».

Til det svarer han: «Jeg tror at vi, som så mange andre høyskoler har en portefølje av fag som tilsier at vi samarbeider tett med arbeidslivet generelt. Vi skal ikke glemme at halvparten av volumet av studenter og studiepoengsproduksjonen er helsefagene som har 30-50% praksisplasser undervisning ute hos arbeidsgiverne allerede inkorporert i læringsplanen.»

Vil et slikt samarbeid med arbeidslivet gjøre at studenter i større grad ser sammenhengen mellom teori og praksis?

Rektor legger til: «Det er lettere å motivere seg til en studiehverdag når man ser hva det fører til, men samtidig kan samarbeid med arbeidslivet være kompliserende. Veldig mye av det som skjer i organisasjonslivet er knyttet mot andre faktorer enn bare fag som for eksempel politikk, økonomi, opportunisme osv.»

«Nei, ting er aldri så svart hvit som det blir framstilt» skyter Martin inn.

«Derfor blir det i en pedagogisk situasjon en del forenklinger, noe som blir en avveining» avslutter Steinar med.

For å dra diskusjonen tilbake og inn i klasserommet, spør vi Steinar om hans tanker angående utviklingen av robust kursmateriell slik som fagtilpasset kompendium, innleveringer o.l.

«For det første vil det være stor forskjell fra foreleser til foreleser og mellom kurs, samt det faglige opplegget i kursene og behovet til studentene som tar det enkelte kurset. Personlig syns jeg det er best å jobbe med dyktige forelesere, som gjennom å undervise er et supplement til en god lærebok.»

Videre sier Kristoffersen at de jobber med utgangspunkt i gode forelesere, men forskning innenfor pedagogikk og didaktikk viser at kompendium og gode forelesningsnotater forsterker læringen blant stundene. «Tror ikke vi skal skape oss en situasjon hvor foreleser erstatter lysten eller ambisjonen til å undervise ved å dele ut kompendium. Da kan vi like gjerne bare lese læreboka.»

«Bak I-en i SKIFT finner vi Insentiver for fagutvikling. Hvordan ser du for deg at slike insentiver kan implementeres her ved Høyskolen i Molde?»

«Det er på mange måter et komplisert spørsmål som trenger ett enkelt svar.» sier Steinar. «Kunnskapsdepartementet har bedt oss om å lage egne insitamensmodeller for undervisning, hvor det er en meritteringsordning for fremdragende undervisere. Noen universiteter har laget piloter på dette, blant annet i Bergen og Tromsø. Men når alle lager sitt eget system, så tar man bort mobilitetsfaktoren, nemlig den muligheten at prestasjoner skal bli like mye verdsatt på andre institusjoner som på institusjonen det ble opptjent. Så jeg vil ha et standard system utformet av kunnskapsdepartementet, og distribuert på sektoren i Norge som tar høyde for disse faktorene.»

F-en i skift står for faglig fellesskap. I den forbindelse har det blitt gjennomført en tandemforelesning med Bård-Inge Pettersen og Per Kristian Rekdal i fagene SCM200 og MAT110 hvor rektor var til stede.

«Der det fungerer kan man selvfølgelig ha en tandemforelesning og en slik undervisningsform kan være underholdende og oppstykkende fra den vanlige hverdagen. Kan kanskje bidra til læring på en annen måte, og sosialt er tandem bra.» svarer Steinar.

Videre tror Kristoffersen at felles øvingstimer, hvor faglærere og hjelpelærere jobber sammen er smartere enn felles forelesningsstimer. Medstudenter hjelper hverandre på tvers av fag, og det sosiale elementet blir sterkere. Læringsutbytte blir sterkere ved at studenter lærer andre studenter.

«T-en i SKIFT står for tilgjengelig forskning. Hensikten her er å få studenter engasjert i forskningsgrupper i mye større grad enn i dag. Sammen med for eksempel foreleser. Hva tenker du om det?»

«Dette er en ting som Stortinget tok opp i stortingsmelding 16 i 2016 «Kvalitet i høyere utdanning», hvor de oppfordret oss til det. Det er lagt fram som et viktig aspekt i forskningsbasert utdanning at vi klarer å engasjere studenter i forskning. Å lære studenter å forske selv, men kanskje enda viktigere å lese forskning og vite hva den kan brukes til, samt være kritisk.» forklarer Steinar. Videre utdyper han «Hvilken form en slik løsning tar, tror jeg kommer veldig an på hvilke personer som vurderer problemstillingen. Om det innebærer å være en aktiv del av en forskningsgruppe, får være opp til hver enkelt forskningsgruppe å avgjøre. Men at det vil være en mer integrert del av undervisningen er det ikke tvil om. Mitt inntrykk er at forelesere også ønsker dette, nemlig at studenten skal være mer aktive, nysgjerrige og å ha lyst til å undersøke aktuelle problemstillinger i faget som undervises.»

Til slutt spurte vi rektor hva han tenker om SKIFT og at studenter står i spissen for dette initiativet.

«Det er fantastisk, det er jeg veldig glad for at dere gjør. Berømmer at studenter og forelesere undervisere etter SKIFT prinsippene, også lykkes å motivere på denne måten. Så må man samtidig være forberedt på at ikke alle ville gjort det på samme måten selv, eller stiller seg kritiske til hvordan ting gjøres eller blir gjennomført.Personlig må jeg si at det dere gjør er veldig inspirerende, vi trenger ildsjeler.», avslutter rektor Steinar Kristoffersen.

Av Even Molland
Publisert 23. mai 2018 14:25 - Sist endret 26. nov. 2019 18:24