Felles øvingstimer gir studentene flere øvingstimer

Publisert av SKIFT 22. nov. 2018.

Felles øvingstimer gir flere muligheter.

Faglærere Bård-Inge Pettersen(SCM200), Knut Peder Heen (SØK200), Erik Langelo, Vegard Kristiansen, Mari Bøe og Per Kristian Rekdal (MAT100 og MAT110).

F-en i SKIFT står for ‘’Faglig Fellesskap’’. Faglig fellesskap innebærer å skape muligheter for faglig diskusjon mellom studenter, hjelpelærere og faglærere på tvers av fag.  I denne artikkelen skal vi beskrive èn mulig måte å praktisere F-en i SKIFT på.

Våren 2018 ble felles øvingstimer prøvd ut med emnene ‘’MAT110 Statistikk’’, ‘’SCM200 Lager- og Produksjonsstyring’’ og ‘’SØK200 Mikroøkonomi’’.  Felles øvingstimer har som intensjon å samle studenter fra ulike emner, og legge til rette for faglig diskusjon på tvers av emnene. I praksis møter studenter fra de forskjellige emnene opp i det samme øvingsrommet. Der står hjelpelærere fra de ulike emnene klare til å hjelpe studentene med innleveringsoppgaver.

Alle fag kan ha felles øvingstimer sammen. Men gevinsten med å ha felles øvingstimer vil være større hvis det er naturlig sammenheng mellom emnene. For eksempel vil ulike emner som er basert på matematisk teori, være naturlig å sette sammen i felles øvingstimer.

En annen positiv effekt med felles øvingstimer er at manglende ledige rom i et gitt tidsrom, ikke begrenser antall øvingstimer et fag kan ha. Bakgrunnen for det er at flere emner har øvingstimer samtidig i samme rom. Av den grunn gikk faget ‘’SCM200 Lager- og Produksjonsstyring’’ fra å ha 4 øvingstimer i uken til 10 øvingstimer. Da fikk studentene flere øvingstimer i uken, hvor de kunne få hjelp til å løse innleveringsoppgaver. I tillegg ble det lettere for timeplanleggerne, siden flere emner kan bruke samme rom til samme tid.

Praksisen vil fortsette for fagene ‘’MAT110 Statistikk’’ og ‘’SCM200 Lager- og Produksjonsstyring’’ våren 2019.

Av Even Molland
Publisert 22. nov. 2018 14:53 - Sist endret 26. nov. 2019 19:10