Matte-undervisningen ved HiMolde snus på hodet

Saken er laget av SKIFT 21. juni 2019.

Høsten 2019 skal matte-kurset ved HiMolde endres dramatisk.

Per Kristian Rekdal og Bård-Inge Pettersen.
Foto: Arild J. Waagbø

Høsten 2019 introduseres undervisningsformen "omvendt undervisning" i faget "MAT100 Matematikk" ved Høgskolen i Molde. Tidligere har faget blitt undervist ved bruk av tradisjonelle forelesninger i et auditorium, og studentene har gjennomføret oppgaveløsningen på egenhånd.  Med "omvendt undervisning" blir denne praksisen snudd på hodet. Det blir ingen forelsninger, men derimot:

 • Kort videoer og hele pensum blir lagt på åpent på nettet.
 • Oppgaveregning to ganger i uken på campus, kalt "regnesesjoner".

 

Eksempel på video:

Tiden på skolen er organisert i regnesesjoner. En regnesesjon er delt opp i 3 timer, hvor studenten bruker tiden på oppgaveløsning sammen med andre studenter og faglærer. Ved starten av hver regnesesjon får studentene små, korte oppgaver. Regnesesjonene har følgende mønster:

 • 1. time:
  • oppgave utdelt
  • individuell oppgaveregning
 • 2. time:
  • individuell oppgaveregning
 • 3. time:
  • inndeling i grupper (ca. 4-6 studenter) hvor oppgavene løses i fellesskap
  • faglærer og hjelpelærer vil da være tilstende og veilede gruppene.
  • oppgave leveres inn

Dette er et eksempel på hvordan K i SKIFT kan praktiseres – komplett faginnhold.

 

PS:

Canvas-rommet i MAT100 er helt åpent.

 

 

 

 

Av Even Molland
Publisert 21. juni 2019 12:42 - Sist endret 25. nov. 2019 17:16