SKIFT integrerer arbeidslivet i fag

Via grasrotbevegelen SKIFT har relle problemstillinger blitt integrert i fag ved Høgskolen i Molde.

Skrevet av:  Helge Instanes, Julianne Lervik Osen og Per Kristian Rekdal

Faglærerne Per Kristian Rekdal og Bård-Inge Pettersen ved Høgskolen i Molde har hatt et SKIFT- samarbeid med lysprodusenten Glamox. Dette samarbeidet startet i 2018. Det har blant annet resultert i at reelle problemstillinger hos Glamox har blitt adressert i fagene MAT100 MatematikkMAT110 Statistikk 1 og SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging. Dette er en av måtene som SKIFT konkretiserer stortingsmeldlingen Meld. St. 16  (2016-2016) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» på:

«Ett av hovedmålene […] er at studentene får en utdanning som er relevant for arbeidslivet.». 

Studenter har gitt tilbakemeldinger om at slike oppgaver påvirker motivasjonen positivt for det aktuelle faget.

Et eksempel på hvordan slike reelle Glamox-problemstillinger ble integrert i eksamen i «MAT110 Statistikk 1» finner du her:

Publisert 28. mai 2019 00:00 - Sist endret 13. juni 2019 13:50