SKIFT integrerer arbeidslivet i fag

Saken er laget av SKIFT 28. mai 2019.

Via grasrotbevegelen SKIFT har reelle problemstillinger blitt integrert i fag ved Høgskolen i Molde.

Skrevet av:  Helge Instanes, Julianne Lervik Osen og Per Kristian Rekdal

Faglærerne Per Kristian Rekdal og Bård-Inge Pettersen ved Høgskolen i Molde har hatt et SKIFT- samarbeid med lysprodusenten Glamox. Dette samarbeidet startet i 2018. Det har blant annet resultert i at reelle problemstillinger hos Glamox har blitt adressert i fagene MAT100 MatematikkMAT110 Statistikk 1 og SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging. Dette er en av måtene som SKIFT konkretiserer stortingsmeldlingen Meld. St. 16  (2016-2016) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» på:

«Ett av hovedmålene […] er at studentene får en utdanning som er relevant for arbeidslivet.». 

Studenter har gitt tilbakemeldinger om at slike oppgaver påvirker motivasjonen positivt for det aktuelle faget.

Et eksempel på hvordan slike reelle Glamox-problemstillinger ble integrert i eksamen i «MAT110 Statistikk 1» finner du her:

Publisert 28. mai 2019 11:17 - Sist endret 26. nov. 2019 19:26