English version of this page

Bruk av Nettskjema/Questback ved datainnsamling

Nettskjema er en løsning for innsamling av data fra web og fra mobilapper.  Nettskjema er tilgjengelig for alle ansatte og studenter ved HiMolde fra 1.1.2019, samtidig med at Questback vil bli faset ut i løpet av 2019.

  • Sikker løsning for datainnsamling via nett
  • Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
  • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
  • Kan samle inn sensitive personopplysninger på en godkjent måte

Hjelp og veiledning i bruk av Nettskjema

Lær hvordan du oppretter et skjema, hvilke innstillingsmuligheter som finnes, hvordan du inviterer personer til å svare med mer.