Utskriftskvoter for studenter

Studenter ved Høgskolen i Molde må betale for utskrifter. Den enkelte student tildeles en kvote for utskrift hvert semester. Når kvoten er oppbrukt må det betales for utskrift etter gjeldende priser.

For enhver tid gjeldende priser, se nettsiden Semesteravgift og andre avgifter og priser.
Les gjerne også veiledning om utskrift på IT-senteret sin hjemmeside.

Unntak:
Følgende verv skal gi rett til friprintkort (gratis utskrift):

 • Styret (5 personer) og medlemmer (14 personer) i studenttinget
 • Styret og medlemmer i iStudent (ca 20 personer)
 • Ledere, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær for Petroforum og i æStudent og en hovedtillitsvalgt student i Kristiansund
 • Styret for høgskolen (både medlem og varamedlem)
 • Avdelingsstyrene (ØS, LOG, HS)
 • Klagenemnda
 • Likestillingsutvalget
 • Læringsmiljøutvalget
 • Studieutvalget
 • Valgstyret til Høgskolen
 • Tilsettingsutvalget
 • Skikkethetsutvalget

Sekretær for Tinget har ansvar for å oversende navnelister over hvem som har verv til Studentservice. Merk samtidig at følgende verv gir ikke rett til friprintkort (gratis utskrift):

 • Varamedlemmer i de organer nevnt ovenfor
 • Representant til NSO
 • Styremedlemmer i studentsamskipnaden
 • Studentsamskipnadens boligråd

 

Publisert 11. juni 2020 12:26 - Sist endret 11. juni 2020 12:28