English version of this page

Hvordan legge til rette for digital undervisning

En anbefaling for de aller fleste er å gå for asynkron undervisning (presentasjoner, diskusjoner, opptak etc.) framfor synkron undervisning (forelesninger i sanntid). Dette av hensyn til kapasitet, samt at det for mange er vanskelig å være teknolog og pedagog samtidig. 

Det utarbeides veiledninger og anbefalte framgangsmåter. 

Personvern

Kontaktinformasjon

Fjernhjelp

Klikk på ikonet under (TeamViewer) for å laste ned fjernhjelp. Vi avtaler på telefon når du skal laste ned.

Publisert 12. mars 2020 13:04 - Sist endret 5. mai 2020 10:47